בברית המילה לרך הנולד עומד כיסא אליהו הנביא שעליו יושב הסנדק כאשר התינוק נימול.

לפי המדרש, ליד כיסא זה נוכח כל הזמן אליהו הנביא.

והסיבה לכך: משום שכאשר ברח אליהו מפני רודפיו להמיתו בגלל מלחמתו בכוהני הבעל

אלוקים שואל אותו "מה לך פה אליהו?" (למה ברחת)

אליהו התלונן על בני ישראל ואמר: "כי עזבו בריתך בני ישראל".

(ברית שהתכוון אליהו היא ההבטחה הקיימת בין עם ישראל לאלוקים כן נקראת ברית המילה כך משום שהיה מנציחה את הברית הזו בבשר היהודי)

באומרו "כי עזבו בריתך" אליהו מקטרג על העם על שעזבו את ברית ה' ואם כן אינם מלים מן הסתם את בניהם.

ואין זה נכון!

בגלל חטא קטרוג זה, הוטל על אליהו כי בכל זמן ובכל מקום שבני ישראל יקיימו את טקס ברית המילה יהיה נוכח בעצמו ויראה במו עיניו כי שגה בדבריו.

לכסאות אליהו 

מנהגים בעניין כסא אליהו

נהוג להכין כיסא מיוחד ומפואר לכבודו של אליהו הנביא זכור לטוב.

יש שנוהגים להכין שני כיסאות - כיסא אחד לאליהו הנביא וכיסא שני לסנדק.‏ 

 מקור מנהג זה הוא מדברי הזוהר שכתב "להכין כיסא אחר" ולכן יש עוד כיסא לסנדק.

לעומתם יש הנוהגים על-פי ספרי קבלה, שהסנדק יושב על הכיסא של אליהו

יש הנוהגים פשרה בין שני המנהגים, ומכינים כיסא גדול ורחב הנראה כמו שני כיסאות, ועליו יושב הסנדק.‏

כאשר מניחים את התינוק על כיסא של אליהו מכריזים: "זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב",

מקובל להוסיף תפילה "לישועתך קיויתי ה'. סיברתי לישועתך ה' ומצוותיך עשיתי. אליהו מלאך הברית הנה שלך לפניך, עמוד על ימיני וסומכני. שׂיברתי לישועתך ה'. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך נשׂבעה בטוב ביתך קְדוש היכלך".

מיקום הכיסא:

מנהגים שונים כרוכים במיקום הכסא. יש הנוהגים להניחו במזרח החדר בו נערכת הברית מפני כבוד השכינה שבמזרח,

ויש המניחים אותו בצפון, כדוגמת מזבח העולה שעמד, לפי אחת הדעות, בצפון העזרה.‏

סגולות

הנחת הילד על כיסא אליהו נחשבת לסגולה, וכתבו בספרים כי יש לכוון שכביכול  מוסר האב את הילד לאליהו.

מקובל כי הכיבוד "הנחה על כיסא אליהו" הוא שני במעלה אחרי כיבוד הסנדק,

גם הסנדק ואבי הבן מתעטפים בטלית.

יש שנהגו סגולה, להניח בקבוק שתייה תחת כיסא של אליהו בזמן הברית, ולהשקות לעקרה כסגולה להיפקד.

ויש שנהגו סגולה זו לאשה בהריון, כסגולה ללידה קלה.

נהגו להשאיר את כיסא אליהו במקום הברית, שלשה ימים אחרי הברית, כסגולה לרפואת הילד.

ויש שאף הבטיחו כי "המכין כיסא לאליהו בקדושה וטהרה ומזמינו בפיו, יזכה לראות ואם הוא לא רואה מזלו שברקיע רואה".